INSIDE-CONSULT
Het is een kwestie van Smaak!

Werkwijze Architectenbureau's Bouwbedrijven en Projectontwikkelaars

Bent u van plan om presentatie materialen en 3d fotorealistische beelden te gebruiken voor uw verkoopbrochures e.d. het is geen probleem.

Ik maak een afspraak met u. Tijdens het gesprek zal ik samen met u alle punten en belangen van het of de projecten bespreken. Vervolgens na analyse ga ik met u een plan maken en de benodigde producten vastleggen.

D.m.v. een prijsvoorstel krijgt u inzicht in de mogelijkheden die er zijn. U beslist zelf aan de hand van uw ondertekening of u akkoord gaat met het opdracht en uitvoering als zodanig.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw producten te visualiseren.
Dit kan door middel van een 3D impressie, kleurrijke 
plattegronden of gewoon een 2D tekening.

 

Voor de volgende categorieën kan ik u foto-realistische producten aanbieden.

 

Woningen


Appartementen


Interieurs 


...............................................Het is een kwestie van Smaak!................................................

Copyright © 2018 Inside-Consult
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inside-Consult BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Inside-Consult in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.
Inside-Consult BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.
E-mail
Info