INSIDE-CONSULT
Het is een kwestie van Smaak!

 Werkwijze particulieren


Bent u van plan iets anders met uw interieur te doen, maar u hebt u geen enkel idee of inspiratie?

U heeft de mogelijkheid om met mij een afspraak te maken bij u thuis.
Vervolgens kan ik na analyse van het interieur een plan maken om samen met u te komen tot een nieuwe indeling. Het kan natuurlijk ook zijn dat u uw interieur veranderen wilt door gebruik van nieuw meubilair en accessoires, behang, etc.  Kortom een complete metamorfose. 
Tijdens dit intakegesprek zijn uw wensen van groot belang.
Hebt u een nieuw huis gekocht, laat u er een bouwen of wilt u uw huidige woning verbouwen? 
Dan maak ik voor u een interieur ontwerp aan de hand van uw informatie en wensen oftewel,

"Het programma van eisen"

Door middel van een rapport krijgt u inzicht in de veranderingen die mogelijk zijn.
U beslist zelf aan de hand van uw ondertekening of u akkoord gaat met het rapport als zodanig.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw interieur te visualiseren.
Dit kan door middel van een 3D impressie, kleurrijke plattegronden of gewoon een 2D tekening.


Volgende foto-realistische beeld-materialen. 


Interieurs

...............................................Het is een kwestie van Smaak!................................................

Copyright © 2018 Inside-Consult

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inside-Consult BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Inside-Consult in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Inside-Consult BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

E-mail
Info