INSIDE-CONSULT
Het is een kwestie van Smaak!

Welkom op mijn website! 


Belangrijke pioniers als Frank Lloyd Wright, Le Corbusier en Mies van der Rohe zijn mijn grootste inspiratiebronnen.

Voor mij betekent een mooi interieur het genieten van een prettige leefomgeving, met andere woorden een stukje welzijn. Een plek waar vorm en functie elkaar ontmoeten.

"Het is een kwestie van smaak!"

Een goed interieur is een plek waar u zich werkelijk thuis voelt. Het is een pure en persoonlijke zaak, waar het niet alleen gaat om wat ik mooi vind. Het gaat er vooral om wat u mooi en belangrijk vindt.

 Samen komen we tot een prachtige creatie.

Ook bij het restylen van uw woning, of wanneer u uw woning in de verkoop wilt zetten, kunt u bij mij terecht voor een styling advies.

Indien u alleen op weg geholpen wilt worden, bijvoorbeeld met een verandering die u door wilt voeren, kleur & styling of meubelopstelling, kan ik u altijd een handje helpen. ...............................................Het is een kwestie van Smaak!................................................

Copyright © 2018 Inside-Consult

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inside-Consult BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Inside-Consult in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Inside-Consult BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

E-mail
Info